Realizacje dla Instytucji i Stowarzyszeń


Strona stworzona dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Serwis oparty o system zarządzania treścią CMS Joomla, a także technologię Bootstrap, która umożliwia przeglądanie strony na urządzeniach o różnej rozdzielczości ekranu.

Strona stworzona dla Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Serwis oparty o system zarządzania treścią CMS Joomla oraz technologię Bootstrap, która umożliwia przeglądanie strony na urządzeniach o różnej rozdzielczości ekranu.

Strona stworzona dla projektu zbilansowanego energetycznie rekreacyjnego domu pływającego. Serwis oparty o system zarządzania treścią CMS Joomla, a także technologię RWD, która umożliwia przeglądanie strony na urządzeniach o różnej rozdzielczości ekranu.

Strona XXV Krajowych Dni Ziemniaka. Serwis oparty o system zarządzania treścią CMS Joomla, a także technologię Bootstrap, która umożliwia przeglądanie strony na urządzeniach o różnej rozdzielczości ekranu.

Strona Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Serwis oparty o system zarządzania treścią CMS Joomla, a także techniki RWD, które umożliwiają przeglądanie strony na urządzeniach o różnej rozdzielczości ekranu.

Strona Pałacu Młodzież w Koszalinie. Serwis oparty o system zarządzania treścią CMS Joomla, a także techniki Responsive Web Design, które umożliwiają przeglądanie strony na urządzeniach o różnej rozdzielczości ekranu.

Strona I Koszalińskiego Forum Gospodarczego wykonana dla Koszalińskiej Izby Przemysłowo - Handlowej. Serwis oparty o system zarządzania treścią CMS Joomla, a także techniki Responsive Web Design

Strona wykonana dla Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Serwis został zaprojektowany przy użyciu techniki Responsive Web Design, która umożliwia użytkownikom

Strona wykonana dla Stowarzyszenia Samorządowego S6. Umowa została podpisana przez Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego.